pabūklo vamzdis

pabūklo vamzdis
pabūklo vamzdis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalis sviediniui norima kryptimi ir reikiamu pradiniu greičiu sviesti. Vamzdžio ertmė vadinama vamzdžio kanalu, užpakalinė vamzdžio dalis – ↑drūtgaliu. Drūtgalyje kanalas praplatėja – tai ↑užtaiso kamera. Priešakinė vamzdžio dalis – ↑laibgalys, o laibgalio ertmė –↑žiotys. Vamzdyje parako užtaiso (šaunamojo užtaiso) cheminė energija verčiama į sviedinio kinetinę energiją. Šūvio metu drūtgalys užrakinamas spyna. Kai kurie pabūklo vamzdžiai turi ↑laibgalio stabdį ir ↑ežektorių. Pabūklo vamzdis pagal kanalo konstrukciją gali būti graižtvinis arba lygiavamzdis; pagal vamzdžio sienelių konstrukciją – nesutvirtintasis, sutvirtintasis ir išardomasis. atitikmenys: angl. artillery barrel; artillery tube rus. орудийный ствол ryšiai: dar žiūrėkdrūtgalys dar žiūrėkežektorius dar žiūrėklaibgalio stabdys dar žiūrėklaibgalys dar žiūrėkužtaiso kamera dar žiūrėkužtaiso kamera dar žiūrėkžiotys

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nesutvirtintasis pabūklo vamzdis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vienalytis vamzdis, gaminamas iš vieno ruošinio. Šaulių ginklų vamzdžiai visada būna šio tipo. Nesutvirtintasis pabūklo vamzdis turi palyginti storas sieneles. atitikmenys: angl. nonbound barrel rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • išardomasis pabūklo vamzdis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vamzdis, susidedantis iš dviejų atskiriamų vamzdžių – įvamzdžio ir gaubto. Įvamzdis – plonasienis, turintis graižtvą vamzdis, įkišamas į storasienį vamzdį – gaubtą. Tarp jų yra 0,05–0,25 mm tarpelis, kuris… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sutvirtintasis pabūklo vamzdis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vamzdis, susidedantis iš kelių neišardomai sumautų vamzdžių. Maunami įkaitę, vėsdami traukiasi, išorinis stipriai spaudžia viduje esantį vamzdį. Šitaip padidėja vamzdžio stiprumas. atitikmenys: angl. bound… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo lafetas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Stovas, ant kurio tvirtinamas pabūklo vamzdis. Pabūklo lafeto paskirtis – kreipimo mechanizmais suteikti vamzdžiui vertikalius ir horizontalius kampus; atošliaužos įtaisais slopinti šūvio atatrankos energiją ir …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo bokštas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Savaeigio artilerijos pabūklo šarvuota sukamoji dalis, kurioje tvirtinamas pabūklo vamzdis ir kt. įranga; šiuolaikinių pabūklų bokštas ppr. yra aplinkinio sūkio. atitikmenys: angl. gun turret rus. орудийная… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo automatas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Automatiškai veikianti automatinio pabūklo dalis – vamzdis, spyna, atošliaužos įtaisai ir kt. mechanizmai, reikalingi ginklui iš naujo užtaisyti ir iššauti. Pabūklo automatą priverčia veikti parako dujų arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo grąžinimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Po šūvio atšliaužusio pabūklo arba tiktai jo atšliaužiamųjų dalių grąžinimas į pirmykštę padėtį. Pabūkluose su standžiu lafetu grąžinama rankomis. Šiuolaikiniuose pabūkluose atšliaužia ir grįžta tiktai vamzdis… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo sukamoji dalis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalys (vamzdis, lopšys, atošliaužos įtaisai, viršutinis stovas su kreipimo ir pusiausvyros mechanizmais, taikymo įtaisais ir šarviniu skydu), judančios horizontalia plokštuma, kai sukamuoju mechanizmu… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo sūpuoklinė dalis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalys (vamzdis, lopšys ir atošliaužos įtaisai), judančios vertikalioje plokštumoje, kai keliamuoju mechanizmu vamzdžiui suteikiamas pakilimo (nulinkimo) kampas. atitikmenys: angl. gun tipping part; gun… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pradinė pabūklo vamzdžio padėtis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padėtis, kurioje atsidūrė pabūklo vamzdis po šūvio, kai jis buvo grąžintas į pradinę padėtį ir parengtas naujam šūviui. atitikmenys: angl. battery position rus. исходное положение ствола орудия …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”